آموزش كمك هاي اوليه در حوادث ناشي از آخرين چهارشنبه سال

 

 

مراسم بازارچه ي خيريه ي نوروز 94

 

 جشن تكليف پايه سوم

 

 

 

 

التماس به خدا شجاعت است ، اگر برآورده شد رحمت است، اگر برآورده نشد حكمت است ، التماس به خلق ذلت است ، اگر برآورده شد منت است، اگر برآورده نشد خفت است.

 

 

  

بر روي زمين چيزي بزرگتر از انسان نيست و در انسان چيزي بزرگتر از فكر او

 

  

  قابل توجه اولياء گرامي  

كليه ي پيامهاي ارسالي از طرف والدين محترم مطالعه و مورد بررسي قرار مي گيرد.

مديريت دبستان مهتاب  

 

                                               

 

 


روزي يك مرد ثروتمند، پسر بچه كوچكش را به ده برد

تا به او نشان دهد مردمي كه در آنجا زندگي مي كنند، چقدر فقير هستند.

 

 

 

آن دو يك شبانه روز در خانه محقر يك روستايي مهمان بودند.

در راه بازگشت و در پايان سفر،

مرد از پسرش پرسيد: نظرت در مورد مسافرتمان چه بود؟

پسر پاسخ داد:عالي بود پدر!

پدر پرسيد آيا به زندگي آنها توجه كردي؟

پسر پاسخ داد: بله پدر!

و پدر پرسيد: چه چيزي از اين سفر ياد گرفتي؟

 

 

پسر كمي انديشيد و بعد به آرامي گفت:

فهميدم كه ما در خانه يك سگ داريم و آنها چهار تا.

ما در حياطمان يك فواره داريم و آنها رودخانه اي دارند كه نهايت ندارد.

ما در حياطمان فانوس هاي تزييني داريم و آنها ستارگان را دارند.

 


حياط ما به ديوارهايش محدود مي شود اما باغ آنها بي انتهاست!
با شنيدن حرفهاي پسر، زبان مرد بند آمده بود.
بعد پسر بچه اضافه كرد :
متشكرم پدر، تو به من نشان دادي كه ما چقدر فقير هستيم.

 

خدايـــــــــــم!

 

به درگاه تو دعا مي كنم،

 

كه در قلب مني،

 

در عبور از دنيــــــــــــــاي رنــــــــــــــج،

 

راهــــــــــنمايم باش،

 

قلبم را به سوي تو مي گيرم،

 

پس مرا به سوي خويشتن بخوان،

 

و راه لطف و رحمتت را نشانم ده،


 

 

 

 

آدرس : امیر آباد شمالی، خ دوم، 15متری انتصاریه، پلاک 12
تلفن : 02188339004-5
دورنگار : 02188339004-5
رايانامه : school@mahtabschool.ir