توجه                   توجه

 

ثبت نام پيش دبستاني و پايه اول آغاز شد

توجه                                         توجه

اولياي گرامي ؛

به دستورات وزارتي زير توجّه كنيد  :

1) حضور كليه دانش آموزان پايه هاي اوّل تا پنجم ، تا تاريخ 1394/03/06 در مدرسه الزامي مي باشد.

2) ساعت ورود و خروج از دبستان از تاريخ 1394/03/02 الي 1394/03/06 از 7:30 الي 12:30 مي باشد.

3) رفت و آمد دانش آموزان سرويسي در اين هفته ، به دليل پايان يافتن قرارداد سرويس و ناهار در آخر ارديبهشت ماه ،

بر عهده اولياي گرامي دانش آموزان مي باشد.

كسب مقام اول مسابقه تاتر

در جشنواره ي فرهنگي و هنري

منطقه 6 آموزش و پرورش در سال تحصيلي 94-1393

توسط دانش آموزان كلاس سوم دبستان

غير دولتي دخترانه مهتاب

 

 

 

نتايج مسابقه نشريه ديواري در منطقه شش

 

پايه سوم   رتبه اول

 

كيميا ديني صبور

آتنا عين اللهي

سارا كشيكلاني

ستايش غفاري

 

 

پايه سوم   رتبه سوم

 

هليا فاضل

هستي صابر

محيا مرادي

هانا شجاع نسب

 

 

پايه چهارم   رتبه اول

 

نيوشا كمالي

پريسا سادات طباطبايي

ديانا عباس پور

حسني شمس

مريم علوي

 

 

پايه پنجم   رتبه اول

 

عسل خداكرمي

مهتا ميثمي

فاطمه عاشوري

 

 

پايه پنجم   رتبه سوم

 

ستايش مقدمي زماني

غزال كربلايي

آنيتا منعم

رزا شاه نظري

 

 

نتايج مسابقه مطالعه و پژوهش در منطقه شش

 

هانا شجاع نسب  پايه سوم    رتبه دوم

ستايش مقدمي زماني   پايه پنجم   رتبه دوم

آنيتا منعم   پايه پنجم   رتبه دوم

 

 

نتايج مسابقه كتاب خواني در منطقه شش

 

عسل موسوي  پايه اول   رتبه اول

هستي صابر  پايه سوم  رتبه اول

فرنيا فيض   پايه سوم   رتبه دوم

ريحانه سماعي  پايه چهارم   رتبه اول

 

 

نتايج مسابقه وبلاگ در منطقه شش

 

مهديس رضايي   پايه ششم   رتبه اول

پرنيا قدير پور  پايه ششم   رتبه دوم

كيميا عبدي   پايه ششم   رتبه سوم

سارا فشندي   پايه ششم   رتبه سوم

 

 

نتايج مسابقه مشاعره در منطقه شش

 

كيميا عبدي   پايه ششم   رتبه دوم

 

 

 نتايج مسابقه داستان نويسي در منطقه شش

 

فرنيا فيض  پايه سوم   رتبه دوم

ديانا عباس پور   پايه چهارم   رتبه اول

 

 

 

 

 

التماس به خدا شجاعت است ، اگر برآورده شد رحمت است، اگر برآورده نشد حكمت است ، التماس به خلق ذلت است ، اگر برآورده شد منت است، اگر برآورده نشد خفت است.

 

 

  

بر روي زمين چيزي بزرگتر از انسان نيست و در انسان چيزي بزرگتر از فكر او

 

  

  قابل توجه اولياء گرامي  

كليه ي پيامهاي ارسالي از طرف والدين محترم مطالعه و مورد بررسي قرار مي گيرد.

مديريت دبستان مهتاب  

 

                                               

 

 


مقام از خود ممنون:

 

مامور كنترل مواد مخدر به يك دامداري در ايالت تكزاس امريكا مي رود

و به صاحب سالخورده ي آن مي گويد:

 

بايد دامداري ات را براي جلوگيري از كشت مواد مخدربازديد كنم.

" دامدار، با اشاره به بخشي از مرتع ، مي گويد:

 


"باشه، ولي اونجا نرو."

. مامور فرياد مي زنه:"آقا! من از طرف دولت فدرال اختيار دارم."

 

بعد هم دستش را مي برد و از جيب پشتش نشان خود را بيرون مي كشد

و با افتخار نشان دامدار مي دهد و اضافه مي كند:


"اينو مي بيني؟

اين نشان به اين معناست كه من اجازه دارم هرجا دلم مي خواد برم..

در هر منطقه يي...


بدون پرسش و پاسخ. حالي ات شد؟ ميفهمي؟"

 

 

دامدار محترمانه سري تكان مي دهد، پوزش مي خواهد و دنبال كارش مي رود

 

كمي بعد، دامدار پير فريادهاي بلند مي شنود و

مي بيند كه ماموراز ترس گاو بزرگ وحشي كه هرلحظه به او نزديك تر مي شود،

دوان دوان فرار مي كند.

 

 

 

به نظر مي رسد كه مامور راه فراري ندارد
و قبل از اين كه به منطقه ي امن برسد،
گرفتار شاخ گاو خواهد شد.
دامدار لوازمش را پرت ميكند،
باسرعت خود را به نرده ها مي رساند
واز ته دل فرياد مي كشد:
" نشان. نشانت را نشانش بده !"

خدايـــــــــــم!

 

به درگاه تو دعا مي كنم،

 

كه در قلب مني،

 

در عبور از دنيــــــــــــــاي رنــــــــــــــج،

 

راهــــــــــنمايم باش،

 

قلبم را به سوي تو مي گيرم،

 

پس مرا به سوي خويشتن بخوان،

 

و راه لطف و رحمتت را نشانم ده،


 

 

 

 

آدرس : امیر آباد شمالی، خ دوم، 15متری انتصاریه، پلاک 12
تلفن : 02188339004-5
دورنگار : 02188339004-5
رايانامه : school@mahtabschool.ir