جشن دهه ي فجر

 


 

 

 

 

 

 

التماس به خدا شجاعت است ، اگر برآورده شد رحمت است، اگر برآورده نشد حكمت است ، التماس به خلق ذلت است ، اگر برآورده شد منت است، اگر برآورده نشد خفت است.

 

 

  

بر روي زمين چيزي بزرگتر از انسان نيست و در انسان چيزي بزرگتر از فكر او

 

  

  قابل توجه اولياء گرامي  

كليه ي پيامهاي ارسالي از طرف والدين محترم مطالعه و مورد بررسي قرار مي گيرد.

مديريت دبستان مهتاب  

 

                                               

 

 


داستان آموزنده گنج غلام
 

اياز، غلام شاه محمود غزنوي (پادشاه ايران) در آغاز چوپان بود.

وقتي در دربار سلطان محمود به مقام و منصب دولتي رسيد،

چارق و پوستين دوران فقر و غلامي خود را به ديوار اتاقش آويزان كرده بود

و هر روز صبح اول به آن اتاق مي‌رفت و به آنها نگاه مي‌كرد

و از بدبختي و فقر خود ياد مي‌‌آورد و سپس به دربار مي‌رفت.

او قفل سنگيني بر در اتاق مي‌بست.

 درباريان حسود كه به او بدبين بودند خيال كردند كه اياز در اين اتاق گنج و پول پنهان كرده

و به هيچ كس نشان نمي‌دهد.

به شاه خبر دادند كه اياز طلاهاي دربار را در اتاقي براي خودش جمع و پنهان مي‌كند.

سلطان مي‌دانست كه اياز مرد وفادار و درستكاري است.

اما گفت: وقتي اياز در اتاقش نباشد برويد و همه طلاها و پولها را براي خود برداريد.
 

 
نيمه شب، سي نفر با مشعل‌هاي روشن در دست به اتاق اياز رفتند.

با شتاب و حرص قفل را شكستند و وارد اتاق شدند.

اما هرچه گشتند چيزي نيافتند.

فقط يك جفت چارق كهنه و يك دست لباس پاره آنجا از ديوار آويزان بود.

آنها خيلي ترسيدند، چون پيش سلطان دروغزده مي‌شدند.

وقتي پيش شاه آمدند شاه گفت: چرا دست خالي آمديد؟ گنجها كجاست؟

 

 

آنها سرهاي خود را پايين انداختند و معذرت خواهي كردند.

سلطان گفت: من اياز را خوب مي‌شناسم او مرد راست و درستي است.

آن چارق و پوستين كهنه را هر روز نگاه مي‌كند تا به مقام خود مغرور نشود.

و گذشته اش را هميشه به ياد بياورد.

 

خدايا 

 

در باغ آرزوها قدم مي گذارم 

 

و با يك سبد گل اميد به سويت مي آيم 

 

اي مقدس 

 

تو راز سكوت مرا ميداني 

 

و از درد درونم آگاهي 

 

ابرهاي تيره ي نا اميدي را با وزش نسيم اميد 

 

بران و باران زلال مهربانيت را بر هستي ام بباران

 

 

 

 

آدرس : امیر آباد شمالی، خ دوم، 15متری انتصاریه، پلاک 12
تلفن : 02188339004-5
دورنگار : 02188339004-5
رايانامه : school@mahtabschool.ir