سركار خانم معززي، مديريت محترم دبستان غيردولتي مهتاب

فقدان مادر گراميتان ما را اندوهگين ساخت، غفران و رحمت الهي براي آن عزيز از دست رفته و سلامتي و طول عمر با عزت را براي شما و خانواده محترمتان از خداوند متعال خواهانيم.

 

 

 

بازديد دانش آموزان كلاس ششم از گلخانه

 

تشكر دانش آموز از آموزگار خود

 

 

اولين نمايشگاه كتاب سال 93

 

 

 

التماس به خدا شجاعت است ، اگر برآورده شد رحمت است، اگر برآورده نشد حكمت است ، التماس به خلق ذلت است ، اگر برآورده شد منت است، اگر برآورده نشد خفت است.

 

 

  

بر روي زمين چيزي بزرگتر از انسان نيست و در انسان چيزي بزرگتر از فكر او

 

  

  قابل توجه اولياء گرامي  

كليه ي پيامهاي ارسالي از طرف والدين محترم مطالعه و مورد بررسي قرار مي گيرد.

مديريت دبستان مهتاب  

 


                                               

 

 

 

 

  

خدايا !


مرا چون سبزه ها فروتن ساز ؛


چون گلها ساده ؛


چون نسيم روح بخش


و چون افتاب فراگير


و گل هاي زيباي عشق را در دلم شكوفا كن


و مهرباني را

 

                                                                   آمين