عيد فطر بر تمامي مسلمانان جهان مبارك باد 

 

 ثبت نام كلاسهاي اول و پيش دبستاني شروع شد

والدين گرامي

 ورود به دبستان براي هر كودك آغاز مرحله اي جديد و منشأ تحولي بزرگ در زندگي اوست  آغاز اين تغيير و تحول بر همه ي فرزندان مبارك باد.

 به همين مناسبت طبق روال هر ساله دبستان مهتاب از كودكان واجد شرايط براي پايه پيش دبستان و اول ثبت نام مي نمايد. در ضمن ثبت نام در كلاس هاي ميان پايه (كلاس هاي دوم تا ششم) منوط به داشتن ظرفيت مي باشد.

 

 مدارك لازم جهت انجام ثبت نام

 

 

  

 

هيچ ثروتي چون عقل ، هيچ فقري چون ناداني ، هيچ ارثي چون ادب و هيچ پشتيباني چون مشورت نيست.  (امام علي (ع))

 

 

 

 

  

اسرار و رموز خوشبختي در اين است : از آنچه كه از دنيا گذشته،براي آنچه باقي مانده است عبرت بگيريد. امام علي(ع)

 

  

  قابل توجه اولياء گرامي  

كليه ي پيامهاي ارسالي از طرف والدين محترم مطالعه و مورد بررسي قرار مي گيرد.

مديريت دبستان مهتاب  

 


                                               

 

بهترين دوست

 

 

روزي دو دوست در بياباني راه مي رفتند . ناگهان بر سر موضوعي اختلاف پيدا كردند و كار به مشاجره كشيد .يكي از آنها از سر خشم سيلي محكمي توي گوش ديگري زد .

 

دوست سيلي خورده هم ،خون سرد روي شن هاي بيابان نوشت : امروز بهترين دوستم بر چهره ام سيلي زد . آن دو كنار يكديگر به راه رفتن ادامه دادند تا به يك آبادي رسيدند. تصميم گرفتند قدري آنجا بمانند و استراحت كنند. ناگهان پاي شخصي كه سيلي خورده بود لغزيد و داخل بركه افتاد و چون شنا بلد نبود نزديك بود غرق شود اما دوستش به كمك او شتافت و نجاتش داد . فرد نجات يافته به سختي و روي صخره سنگي نوشت: امروز بهترين دوستم جان مرا نجات داد . دوستش با تعجب پرسيد : آن روز تو سيلي مرا روي شن هاي بيابان نوشتي اما امروز به سختي روي تخته سنگ نجات دادنت را حكاكي كردي ؟

 

آن يكي هم لبخندي زد و گفت: وقتي كسي ما را آزار مي دهد بايد روي شن هاي صحرا بنويسيم تا بادهاي بخشش آن را پاك كنند ولي وقتي كسي محبتي به ما مي كنند بايد آن را روي سنگ بنويسيم تا هيچ بادي نتواند آن را از ياد ما ببرد.

 


 
همسفر حج و نظر امام جعفر صادق
مردي كه از سفر حج برگشته بود سرگذشت مسافرت خود و همراهانش را براي امام صادق(ع) تعريف مي كرد، مخصوصاً يكي از همسفران خويش را بسيار مي ستود كه چه مرد بزرگواري بود و ما به همراهي همچون مرد شريفي مفتخر بوديم. يكسره مشغول طاعت و عبادت بود. همين كه در منزلي فرود مي آمديم او فوراً به گوشه اي مي رفت و سجاده خويش را پهن مي كرد و به طاعت و عبادت خويش مشغول مي شد.

امام صادق (ع) پرسيدند:

پس چه كسي كارهاي او را انجام مي داد ؟ و چه كسي حيوان او را تيمار مي كرد؟

آن مرد پاسخ داد:

البته افتخار اين كارها با ما بود و او فقط به كارهاي مقدس و عبادت خويش مشغول بود و كاري به اين كارها نداشت.

امام فرمودند:

بنابراين همه شما از او برتر بوده ايد.

 
 

 

آدرس : امیر آباد شمالی، خ دوم، 15متری انتصاریه، پلاک 12
تلفن : 02188339004-5
آدرس رايانامه : school mahtabschool ir